Home > Smart Selection and training

Smart Selection & Training

Hoe kan de politie de juiste kandidaten rekruteren en selecteren en hen levenslang opleiden om aan de veranderende behoeften van de samenleving te beantwoorden?

Over:

Smart policing vraagt om smart cops door middel van smart selectie en training. Geïnteresseerden in een job bij de politie dienen goed geïnformeerd te worden over wat de politie aanbiedt. En de politie dient de juiste kandidaat voor de juiste job te selecteren. Eenmaal men werkt in de politieorganisatie moet men zo goed mogelijk voorbereid worden op de functie door een passende opleiding.

 • De juiste kandidaat op de juiste plaats hebben
 • Het succespercentage van de selectieproeven verhogen door potentiële kandidaten beter voor te bereiden
 • Potentiële kandidaten een beter beeld geven van de job alsook van de verwachte kennis, vaardigheden en attitudes.
 • Het on-boarding proces zo aangenaam en boeiend mogelijk maken voor de kandidaat
 • De kandidaten en politieagenten in ‘zo echt mogelijk’ gevaarlijke situaties brengen voorafgaand aan of ter aanvulling van de praktijkopleidingen
 • Onze medewerkers meer getraind en veilig de straat op sturen

Subvragen zijn onder andere:

 1. Hoe kan de politie de juiste kandidaat voor de juiste job vinden?
 2. Hoe kunnen potentiële kandidaten beter worden voorbereid op een job bij de politie?
 3. Welke zijn de methoden om de kandidaten en politiemensen in ‘zo echt mogelijk’ gevaarlijke situaties te brengen, voorafgaand aan of ter aanvulling op de praktijkopleidingen?
 4. Hoe kunnen situaties op een virtuele manier aan politieagenten worden gegeven zodat zij kunnen reageren (bv. radiocommunicatie) en feedback krijgen?

Voorbeelden zoals:

Is het mogelijk om een interactieve en aantrekkelijke oplossing uit te bouwen voor: 

 • Het toetsen van de kandidaats kennis, vaardigheden en attitudes aan de politionele verwachtingen
 • Het testen en trainen van kennis en vaardigheden, de fysieke fitheid (tot het verwachte niveau) en het uitdagen door middel van dilemma training 

Welke zijn de mogelijkheden van VR, AR… ter ondersteuning van de politiepraktijkopleidingen, in het bijzonder voor de besluitvorming in: 

 • Verkeersopleidingen over prioritair rijden op auto-of motorvoertuigen: hoe kan de politie een voertuig veilig achtervolgen en onderscheppen?
 • Opleiding geweldbeheersing: Hoe kan de politie reageren op een verdachte die anderen in gevaar brengt of de politie aanvalt?