Home > Smart Interactions

Smart Interactions

Hoe kunnen we de politie dichter bij de burger brengen in een digitaal tijdperk?

Over:

De politie staat, als deel van de samenleving, ten dienste van de burger. De politie wil in contact blijven met de samenleving en haar interactie aanpassen aan de nieuw tools waarvan de burger gebruik maakt. Zo was het bijvoorbeeld tijdens de Covid-19 pandemie moeilijker voor de politie om fysiek in contact te treden met burgers: wat zijn de digitale mogelijkheden om te interageren met burgers?

De politie dichter bij de burgers brengen en de politionele dienstverlening beter afstemmen op de behoeften van de burgers

Subvragen zijn onder andere:

  1. Welke zijn de digitale mogelijkheden voor de politie om beter te interageren met burgers?
  2. Zijn er niet-technologische oplossingen (organisatie, proces, dialoog…) die politie en burger dichter bij elkaar brengen?
  3. Hoe kan de politie op een klantvriendelijke manier informatie (bv. opsporingsberichten, preventieve informatie, hoe aangifte doen…) efficiënter aan de burger brengen?  
  4. Hoe kan de samenleving betrokken worden bij en deelnemen aan het politiewerk?

Voorbeelden zoals:

  • Hoe kan de politie worden bijgestaan door een intelligente, adaptieve, empathische, gesensibiliseerde chatbot die in staat is om de behoefte van de burgers voor de politie te vertalen?
  • Hoe kan de politie worden bijgestaan door robots om informatie met burgers te delen?
  • Welke zijn de digitale mogelijkheden om tijdens crises (Covid-19, enz.) slimmer met burgers om te gaan?